About Project / Proje Hakkında / Projekti kohta / Sul Progetto / Despre Proiect / O Projektu

O Projektu

Projekt “Digital Diplomacy: Building the Common Future with Technology” [Digitalna diplomacija: krepitev skupne prihodnosti s tehnologijo] (DD-Tech) se izvaja od marca 2022 v okviru programa Erasmus+ KA2 – Cooperation partnerships in higher education [Partnerstva za sodelovanje v visokem šolstvu] (KA203).

Glavni cilj projekta DD-Tech je razviti “modul digitalne diplomacije”, ki bo študentom omogočal razvoj veščin za izvajanje digitalne diplomacije, njeno uporabo v inovacijskih procesih in izboljšanje zmogljivosti odzivanja na nove tehnološke rešitve.

Projekt, ki ga vodi dr. Ozgun Erler Bayir, koordinira Univerza v Istanbulu. Sodelujoči projektni partnerji so Univerza v Tartuju (Estonija), Katoliška univerza Sacred Heart (Italija), Univerza v Bukarešti (Romunija), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Istanbul Commerce University (Turčija). 

Skupni proračun projekta znaša 234.743,00 EUR.

Gre za 3-letni projekt, ki bo potekal od 28. 2. 2022 do 27. 2. 2025.

Scroll to top